EMA godkänner första vaccinet mot Chikungunya

EMA rekommenderar auktorisation för Ixchiq, det första europeiska vaccinet mot Chikungunya

Smakämnen Europeiska läkemedelsmyndigheten har rekommenderat att ge tillstånd till Ixchiq, det första vaccinet som rapporterats i Europeiska unionen som syftar till att skydda vuxna 18 år och äldre från chikungunya-virus.

Valneva har utvecklat detta endosvaccin; det är en milstolpe i kampen mot chikungunya, eftersom den myggburna sjukdomen blir allt vanligare på grund av olika resenärer och effekterna av globala klimatmönster.

Chikungunyaviruset är ett hot

Chikungunya är en virus som överförs till människor av vissa myggor, huvudsakligen Aedes aegypti och Aedes albopictus. Viruset orsakar ledvärk, feber, ofta åtföljd av huvudvärk, muskeltrötthet och generering av hudutslag. De flesta människor återhämtar sig inom en vecka efter infektion, men vissa lider av akuta sjukdomar som kan pågå i flera månader eller till och med år. I extremt sällsynta fall kan det leda till multiorgan dysfunktion och död.

Chikungunya har historiskt funnits i naturen i tropiska och subtropiska områden, särskilt i Afrika, Sydostasien och Amerika.

Valneva har samarbetat med Butantan Institute i Brasilien för utveckling, produktion och kommersialisering av Ixchiq, för att säkerställa tillgängligheten av vaccinet i låg- och medelinkomstländer. I själva verket har Ixchiq redan godkänts av amerikanska FDA i november 2023 och marknadsförs i USA.

Hälsopåverkan

Chikungunyaviruset representerar ett framväxande hot mot global hälsa, med över 5 miljoner rapporterade fall under de senaste 15 åren. Dess förekomst förväntas öka när klimatförändringar gynnar spridningen av vektormyggor i nya geografiska områden. Godkännandet av Ixchiq i Europa är därför ett avgörande steg för att förhindra spridning av viruset och minska inverkan av sjukdomen bland rapporterade fall.

Vaccinet i Ixchiq kommer att administreras i en intramuskulär engångsdos och inkluderar en försvagad version av chikungunyaviruset. Vaccinets säkerhet har utvärderats i två kliniska prövningar utförda i Nordamerika, med totalt cirka 3,500 XNUMX deltagare. De vanligaste rapporterade biverkningarna är huvudvärk, trötthet, muskel- och ledvärk, feber och illamående.

Framtida perspektiv

Med EMA-godkännande är Ixchiq nu första vaccinet mot chikungunya tillgänglig i Europa och representerar ett nytt hopp i kampen mot denna försvagande sjukdom. Valneva, som planerar att påbörja kommersialiseringen i Europa i slutet av året, kommer att skydda exponerade populationer och begränsa virusspridningen. Detta understryker vikten av forskning och innovation inom vacciner, särskilt som vektorburna sjukdomar blir ett hot mot den globala hälsan.

Källor

Du kanske också gillar