Ny intervention för Rescue Drones Network OdV

Tisdagen den 7 maj genomförde Rescue Drones Network OdV en särskilt känslig operation som involverade staden Viterbo

Efter upptäckten av en sprängladdning från andra världskriget med en vikt på nästan 2000 kg vidtog lokala myndigheter omedelbart åtgärder.

I detta sammanhang uppmanades vår förening att bedriva övervakning och säkerställa tfelsäkerhet använder vår drönare och expertis.

Specifikt, 9 fordon sattes in, var och en med ett dedikerat team, för att stödja Viterbo polishögkvarter i att skydda territoriet, ordningen och den allmänna säkerheten under evakueringen av stora delar av staden för att säkerställa ett säkert bortskaffande av sprängladdningen.

Operationen var noga planerad, utnyttja vårt kunnande för att säkerställa efterlevnad av både flyg- och markbestämmelser, med hänsyn till Viterbo-territoriets egenheter.

Väderförhållandena var tillfälligt ogynnsamma, men kapaciteten hos några av våra fordon lät flygaktiviteterna fortsätta.

Vi riktar vår tacksamhet till alla medlemmar i föreningen, som kom från olika delar av Italien, till vår president, och särskilt till personalen vid Viterbo polishögkvarter och alla stödjande myndigheter. Det är tack vare dem som vi framgångsrikt kunde genomföra detta extremt känsliga operativa uppdrag.

Källor

  • Rescue Drones Network OdV pressmeddelande
Du kanske också gillar