Värdera utländska läkare: en resurs för Italien

Amsi uppmanar till erkännande och integration av internationell vårdpersonal

Smakämnen Föreningen av utländska läkare i Italien (Amsi), ledd av prof. Foad Aodi, har belyst den avgörande betydelsen av valorisera och integrera utländsk sjukvårdspersonal in i det italienska nationella sjukvårdssystemet. Denna uppmaning får särskild betydelse i en tid då landet, liksom många andra, brottas med en påtaglig brist på sjukvårdspersonal. Amsi understryker det utländska läkare och sjuksköterskor ska inte uppfattas som en tillfällig eller nödlösning, utan snarare som en grundläggande och stabil del av landets sjukvårdspersonal.

Vad är Amsi

Amsi grundades i 2001 med syftet att främja integrationen och valoriseringen av läkare med utländskt ursprung i Italien. Föreningen har genom sina insatser stött initiativ som syftar till att underlätta inresa och anställning av utländsk sjukvårdspersonal, erkännande av deras oumbärliga bidrag till att upprätthålla vårdens standarder och förhindra nedläggning av ett flertal sjukhusenheter. Med stöd av enheter som t.ex Umem (Euro-Mediterranean Medical Union) och Uniti per UnireAmsi har föreslagit policyer för att förenkla erkännandet av utländska yrkeskvalifikationer och har krävt en utvidgning av avgörande regler, såsom "Vård Italien” Dekret, för att säkerställa kontinuiteten i sjukvårdshjälp.

Utmaningen med personalbrist

Bristen på sjukvårdspersonal representerar en av de stora utmaningarna för det italienska sjukvårdssystemet, förvärrat av faktorer som en åldrande befolkning, ekonomiska begränsningar och en ökad efterfrågan på sjukvårdstjänster. Inför denna nödsituation, hälsominister Horace Schillaci har lyft fram vikten av att attrahera läkare och sjuksköterskor från utlandet som en integrerad del av lösningen. Vägen till full integration hindras dock av många svårigheter, inklusive byråkratiska hinder, validering av utländska kvalifikationer och behovet av att övervinna språkliga och kulturella skillnader. Amsis förslag syftar till att underlätta dessa övergångar genom att främja fasta kontrakt för utländska yrkesverksamma och ta bort medborgarskapskravet för tillgång till arbete inom sjukvården.

En vädjan om stöd

”Vi delar till fullo regeringens avsikter, som genom minister Schillacis personliga engagemang avser att revidera och ge ny kraft åt vårt sjukvårdssystem, med fokus på valorisering av yrkesverksamma och sedan på att minska väntelistorna och omorganisera sjukhusstrukturerna.

Samtidigt är Schillaci också realistisk när det gäller omöjligheten att lösa personalbristen över en natt och öppnar dörrarna för ankomsten av utländska läkare och sjuksköterskor till Italien.

Som Amsi, den Föreningen av utländska läkare i Italien, redan 2001 varnade vi politikerna med en vädjan att starta en programmatisk folkräkning för att redan då förstå det verkliga behovet av yrkesverksamma.

Vi håller inte med om att framställa utländska läkare och sjuksköterskor som tillfälliga stopp; vi finner det reducerande och diskriminerande.

Amsi har länge stöttat inte bara italienska yrkesverksamma och deras ekonomisk-kontraktuella valorisering utan också riktad, selektiv immigration av läkare och sjuksköterskor.

Vi vill påminna våra regeringsrepresentanter, som helt klart har vårt fulla stöd, att vi, tack vare våra utländska yrkesverksamma i Italien, undvek stängningen av cirka 1200 avdelningar 2023, inklusive akutmottagningar och olika tjänster i offentliga sjukvårdsinrättningar.

Dom gillar italiensk sjukvårdspersonal, förtjänar respekt och stöd, och av denna anledning kräver Amsi, tillsammans med Umem (Euro-Mediterranean Medical Union) och Uniti per Unire, för förlängning av "Cura Italia"-dekretet efter dess utgångsdatum den 31 december 2025, till att undvika stängning av cirka 600 avdelningar i både offentliga och privata anläggningar, samt permanenta kontrakt och avskaffandet av medborgarskapskravet för att få tillgång till vår offentliga och privata sjukvård.

För utländska läkare och sjuksköterskor kommer det att vara nödvändigt att rätta till situationen med definitivt erkännande från hälsoministeriet och registrering hos yrkesorganisationer, och det kommer att vara nödvändigt att lösa försäkringsfrågor som deras italienska och utrikesfödda kollegor.

Av denna anledning upprepar vi att utländsk sjukvårdspersonal inte bör diskrimineras som stopplösningar att ta till utan kan vara en verkligt värdefull resurs för dagens och morgondagens sjukvård.”

Så säger prof. Foad Aodi, ordförande för Amsi, Umem, Uniti per Unire och Co-mai, samt professor vid Tor Vergata och medlem av Fnomceo-registret.

Källor

  • Amsi pressmeddelande
Du kanske också gillar