Innovation in Emergency: SEUAM-projektet

En revolution i hjärtnödsituationer

Aerospace visar sig vara en oväntad allierad i kampen mot plötsligt hjärtstopp. Tack vare experimentprojektet SEUAM (Sanitary Emergency Urban Air Mobility), utvecklad av SIS118 i samarbete med olika partners, inklusive flygkonsortiet CALTEC och framstående akademiska institutioner som Campus Biomedicinska universitetet i Rom och Fria Medelhavsuniversitetet Giuseppe Degennaro (LUM) i Casamassima öppnas en ny gräns för avancerad patientåterupplivning.

Det strategiska målet för SEUAM

Kärnan i SEUAM-projektet ligger i användningen av hyperhastighet drönare för att omedelbart transportera defibrillatorer till platsen för händelsen, vilket säkerställer snabba och effektiva ingripanden före ankomsten av traditionella SET118 ambulanser. Denna strategi syftar till att minska svarstiden och avsevärt öka chanserna att överleva utan att inaktivera neurologiska utfall för patienter som drabbats av plötsligt hjärtstopp.

Inledande experiment: framgångar och perspektiv

Mario Balzanelli, nyligen omvald för fjärde gången som nationell president för SIS4, uttalade att "Från de första 118 testflygningarna, genomförda i Taranto och Altomonte, dokumenterar vi hur i scenariot med plötsligt hjärtstopp, en drönare med hyperhastighet kan transportera defibrillatorn till platsen flera minuter innan SET118-ambulansens ankomst. Denna möjlighet att avge defibrillatorchocken flera minuter före ankomsten av SET118-ambulansen, i avsaknad av omedelbar tillgänglighet av en defibrillator på plats, skulle avsevärt öka chanserna för överlevnad och fullständig återhämtning utan att inaktivera neurologiska resultat. Allt detta på en global skala. Nästa experimentella flygtest är planerat till september.”

Återupplivningens framtid: ständiga framsteg och nästa faser

SEUAM-projektet är bara i början av sin utvecklingsväg. Nästa experimentella flygtest är planerat till september, med syftet att ytterligare utöka omfattningen av interventioner och optimera operativa procedurer. Med hjälp av flygteknik går akutsjukvården in i en ny era, och erbjuder hopp och möjlighet till frälsning till dem som står inför kritiska situationer som plötsligt hjärtstopp.

Källor

  • SIS118 pressmeddelande
Du kanske också gillar