Güney Amerika'da Sağlıkla İlgili Acil Durumlar: Güncellemeler ve Güncel Zorluklar

Kriz bağlamında sağlık hizmeti müdahalesinin güçlendirilmesi

El Niño in 2023 halk sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu Güney Amerika, zaten mücadele eden toplulukların kırılganlıklarını daha da kötüleştiriyor. Yağış ve sıcaklıklardaki değişiklikler kuraklığa yol açtıGüney Amerika'daki yangınlar ve seller milyonlarca insanın hayatını tehlikeye atıyor. Sayısı dang vakalar oldukça arttı, 4 milyon yeni enfeksiyon Bölge genelinde, 2019'da belirlenen rekoru aşarak, arbovirüs salgınlarında böylesine bir artış, birçok bölgede kitlesel göçlerin ve silahlı şiddetin yaşandığı karmaşık insani krizlerin ortasında meydana geldi. Bu durum zaten aşırı kalabalık olan ulusal sağlık tesislerini daha da zorladı. Hastalıklarla ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik müdahaleler bazı bölgelerdeki vakaların sayısının kontrol altına alınmasına yardımcı oldu, ancak etkilenen bölgelerde ciddi sorunlar devam ediyor.

Haiti: Sağlık ve İnsani Kriz

Haiti şu anda Batı Yarımküre'de mevcut olan en ciddi sağlık acil durumlarının kaleydoskopunu temsil ediyor. Kolera adada yeniden ortaya çıktı Ekim 2022ancak salgın, ada genelinde benzeri görülmemiş bir ivmeyle kötü sağlık ve şiddet patlamasının yalnızca bir unsuruydu. Küçük bir insani seferberlik topluluğu, ERC Komisyonu ve sahada gönülsüz insani yardıma enerji sağlamak için kapsamlı kurumlar arası müdahale faaliyetleri başlattı. Ortak çabalara rağmen, uygun sağlık hizmetlerine erişim sınırlı kalıyor ve özellikle yoksulluk riski en fazla olan toplulukları etkiliyor.

Paraguay'da Sağlık Hizmetlerine Erişimde Eşitsizlikler

Paraguay yüzler Sağlığa erişimde ciddi eşitsizliklerAltyapı ve sağlık kaynaklarının çoğu başkentte ve kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır. Bu, kırsal alanlar ve yerli toplulukların temel sağlık hizmetlerine erişimini sınırlamaktadır. Uluslararası Af Örgütü, bu eşitsizliklerin kaynak eksikliği ve çoğu zaman aileleri tıbbi harcamalar için borçlanmaya zorlayan işlevsiz finansman sistemi nedeniyle daha da kötüleştiğini belirtti. Paraguay hükümeti, gelir sorunlarını çözmek ve kamu sağlık sisteminin finansman rejimini iyileştirmek için ilerici mali politikalar uygulamalıdır.

2024 için DSÖ Acil Durum Çağrısı

Güney Amerika'da giderek artan sağlık krizlerine yanıt olarak, DSÖ 2024 için acil çağrı başlatarak dünyaya tahsisat yapma çağrısında bulundu. $ 133.9 milyon Devam eden acil sağlık müdahalesini desteklemek ve güçlendirmek ve temel sağlık hizmetlerinin sağlanmasını geliştirmek.

Sağlık hizmetlerine adil erişimin sağlanması Bulaşıcı hastalık salgınlarına karşı müdahaleyi güçlendirmek, doğal afetlere daha iyi hazırlanmak ve lojistik, tedarik zincirleri ve aşılama programlarının yönetimini iyileştirmek. Ayrıca girişimler, en savunmasız toplulukların sağlık risklerini özerk bir şekilde yönetme kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

kaynaklar

Bunları da beğenebilirsin