İtalya, gönüllü sağlık ve sosyal hizmetin sosyo-kültürel önemi

İtalyan kolektif dokusunda gönüllülüğün önemi: En önemli eğitim modelleri arasında Federavo, Ulusal Sağlık Hizmetleri Gönüllü Dernekleri Federasyonu, Lilt, İtalyan Tümörlerle Mücadele Ligi ve Fcp, Palyatif Bakım Federasyonu gibi dernekler bulunmaktadır. Eğitim uygulamalarını güçlendirmek ve farklı roller ve faaliyetler için ihtiyaç duyulan belirli becerilerde gönüllü profillerini geliştirmek isteyen tüm kuruluşlar için bir varlığı temsil eden

Sağlık ve sosyal bakım gönüllülüğü: eğitimin merkeziliği

Sağlık gönüllülerinin eğitimi, gönüllülüğe başlayanların ve bir süredir bunu yapanların, desteğe ve becerilerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyanların deneyimlerinde her zaman çok önemli bir rol oynamıştır.

Özellikle son on yılda, sağlık ve refah sistemindeki değişiklikleri okumada, kendi dayanışma ve yardımcı işlevlerini yorumlamada ve faaliyet ve hizmetleri çeşitlendirmede ve müdahale bağlamlarını genişletmede, genellikle yeni uygulamaları deneyimlemede kuruluşların büyümesine eşlik etti. operasyonlarda, sağlık yapılarıyla işbirliği içinde ve insanların gerçek ihtiyaç ve sorunlarıyla daha uyumlu politikaları teşvik ederek (Sağlık hizmetlerinde gönüllü çalışma no. 3 2015, V Dosyası)

Kullanıcıların hassasiyeti, çektiği acı, hastalık, ölüm, hüsran duygusu ve hasta kişiye karşı mesleki sorumluluklar nedeniyle sağlık hizmetlerinde gönüllü olmak çok seçici ve nitelikli bir prosedürdür. tıbbi ve sağlık personeli ve gönüllülerin bir parçası.

Ayrıca, yeterince hazırlanmadığında ve daha da kötüsü, yalnız bırakılırsa karşılaşabileceği yüksek duygusal katılım ve psikolojik stres riski nedeniyle gönüllüyü korumayı amaçlayan bir eğitim sürecidir ( VOLABO'nun Eğitim Başkanı Paola Atzei). ve Beceri Geliştirme alanı, sağlık ve sosyal-sağlık gönüllülüğünde eğitimin önemi üzerine).

Tam anlamıyla sağlık gönüllüleri çok sayıda sosyal yardım çalışması yapar: kan toplama, hasta nakli, acil destek ve müdahale eğitimi düzenlerler.

SAĞLIK GÖNÜLLÜSÜNÜN YÖNLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ

En başından itibaren, gönüllü olmak isteyen kişinin uygunluğu, motivasyonları, beklentileri, yetenekleri ve sosyal becerileri aracılığıyla çok dikkatli bir şekilde incelenir.

Eğitimden önce genellikle aşağıdakilerin incelendiği bir bilişsel seçim görüşmesi yapılır: temel eğitim, herhangi bir önceki eğitim deneyimi ve hevesli sağlık gönüllüsünü gönüllü olmaya iten motivasyonlar, bir özellik olarak ilişkisel boyuta ilişkin görüşü ve ortak bir iyinin ve sözde sosyal sermayenin inşası için aktif vatandaşlığın katma değeri.

GÖNÜLLÜLÜK EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

  • Faaliyet gösterecekleri dernek veya kuruluşun tarihini, değerlerini, yönetmeliklerini veya etik kurallarını ve davranışlarını bilmelerini sağlamak
  • hevesli gönüllülerin kendi motivasyonları ve beklentileri üzerinde düşünmelerini sağlamak;
  • duygusal katılımın yüksek olduğu durumlar ve ilişkilerde öğrenme becerileri, hastalık ve ölüm karşısında kendi rolünün sınırlarını nasıl kabul edeceğini bilme ve diğer rollere saygı gösterme;

Devam eden eğitim, gönüllülerin teknik-uzmanlık konularında ve müdahale metodolojileri konusunda güncel kalmasını sağlarken, gönüllülerin en sık dile getirilen ihtiyaçlarına, duygusal deneyimlerini, bireysel ve günlük nitelikli bağlılığı gönüllülük deneyiminin değeri ve anlamı ile uyumlu tutan, aidiyet duygusunu ve ekip çalışmasını güçlendiren grup büyümesi.

GÖNÜLLÜLÜK, STAJ DENEYİMİ

Eğitim sona erdikten sonra, bir öğretmen veya koordinatör tarafından yönlendirilen, istekli gönüllünün becerilerini kritik pratik, duygusal ve ilişkisel anlarda uygulamaya koymasını desteklemek ve doğrulamak amacıyla “sahada” doğrudan yerleştirme deneyimi başlar. onunla birlikte deneyimin ilerlemesi, rolünün sınırlarının ve potansiyelinin büyümesi ve farkındalığı, nihai olarak devam etmeye uygun olup olmadığı ve hangi aktivitede olduğu konusunda nihai bir karşılaştırma yapmak. veya hizmet (Film, “Gönülsüz Kapanma – Sınav”, 2022).

İTALYA'DA GÖNÜLLÜLÜK, YENİ EĞİTİM MÜDAHALELERİNİN ÖNEMİ

Sürekli olarak bizi saran yeni sağlık ve sosyal acil durumlar, sağlık ve sosyal sağlık gönüllülerinin eğitimi için denenecek yeni eğitim müdahalelerinin, yeni temaların ve metodolojilerin sınırlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

  • hasta kişi ve onun ilişki ağı için bireysel ve toplumsal dayanıklılık, güçlendirme, kendi kendine karşılıklı yardım ve aynı zamanda gönüllüler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve sağlık ve sosyal hizmet uzmanları için;
  • göçmen kültürlerinde sağlık ve hastalığa yaklaşım: sağlık ve bakım bağlamlarında arabuluculuk ve çok kültürlülük;
  • yeni refah sistemlerinin bir paradigması olarak palyatif bakım ve hasta kişinin ve ailenin bakımın hastaneden çıkarılması, insancıllaştırılması ve haysiyetine bağlı en az dört bin gönüllünün tahmini;
  • resmi olmayan bakıcı için gönüllülük: bakıcıya bakmak.

Gönüllülük zihni açar, diyaloğu, düşünmeyi teşvik eder ve hepsinden önemlisi bizim kadar şanslı olmayanlara karşı empatiyi artırır.

Uygun eğitim, gönüllüyü hem yerel hem de ulusal olarak paha biçilmez bir topluluk kaynağı yapar.

Makalenin yazarı:  Dr. Letizia Ciabattoni

Referanslar:

Vdossier, “L'importanza della formazione per il volontariato sanitario e sosyo-sanitario”, 07

https://www.retisolidali.it/formazione-del-volontariato-sanitario/

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?area=curePalliativeTerapiaDolore&id=5558&lingua=italiano&menu=terapia

https://www.quotidianosanita.it/emilia_romagna/articolo.php?articolo_id=100280

https://cri.it/cosa-facciamo/salute/formazione/

https://www.cvs-omegna.it/formazione/

https://www.sos-sona.it/formazione/

https://www.saluteh24.com/il_weblog_di_antonio/2022/05/volontari-non-si-nasce-si-diventa-con-passione-e-formazione-arriva-il-film-per-la-tv-involontaria-of.html

Ayrıca Oku:

Acil Durum Daha Fazla Canlı…Canlı: IOS ve Android için Gazetenizin Yeni Ücretsiz Uygulamasını İndirin

Anksiyete: Sinirlilik, Endişe veya Huzursuzluk Hissi

İtfaiyeciler / Ateş Tutku ve Ateş Takıntısı: Bu Bozukluğu Olanların Profili ve Teşhisi

Araba Kullanırken Tereddüt: Amaxofobi, Araba Korkusu Hakkında Konuşuyoruz

Kurtarıcı Güvenliği: İtfaiyecilerde PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Oranları

Bunları da beğenebilirsin