frengi nedir

Sifiliz, geçmiş yüzyıllarda salgınları tetikleyen ve çok sayıda kurban iddia eden en iyi bilinen cinsel yolla bulaşan enfeksiyondur.

Gilbert Sendromu nedir?

Gilbert sendromu, konjenital bilirubin değişikliğinin neden olduğu, sarılık veya hepatik sub-arter ile karakterize, klinik önemi çok az olan ve iyi huylu prognozlu ailesel ve kalıtsal bir patofizyolojik durumdur…