Sưc khỏe va sự an toan

Xe cứu thương

Dân sự bảo vệ

Chợ

Nhân viên cứu hỏa

HEMS

HEMS và MEDEVAC: Ảnh hưởng giải phẫu của chuyến bay

Những căng thẳng về tâm lý và sinh lý khi đi máy bay có nhiều tác động đến cả bệnh nhân và người cung cấp dịch vụ. Phần này sẽ xem xét các yếu tố gây căng thẳng về tinh thần và thể chất chính thường gặp khi đi máy bay và đưa ra các chiến lược cần thiết để làm việc…

Equipment

Những câu chuyện