Xe cứu thương

Dân sự bảo vệ

Thị trường

Sưc khỏe va sự an toan

Nhân viên cứu hỏa

HEMS

Scotland, gần thảm kịch vì trực thăng cứu hộ: tiếp cận bệnh viện, va chạm do máy bay không người lái tránh

Máy bay không người lái đã trở thành một công cụ quan trọng trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, nhưng chắc chắn rằng việc sử dụng nó phải được quy định chặt chẽ, vì những nguy hiểm liên quan. Gần đây, một vụ va chạm gần mới giữa một máy bay trực thăng và một con rắn ở Scotland

Equipment

Những câu chuyện