Công ty

Trụ sở đã đăng ký

Piazzale Badalocchio 9 / b - 43126 Parma PR (Ý)
Mã số VAT IT02277610347
Ghi danh vào Sổ đăng ký kinh doanh cho Parma
REA n. 225130

HQ

Strada Provincee, 38 - 43038 Sala Baganza PR (Ý)

Điện thoại: + 39.0521.463413

Giám đốc

Carlo Alberto Di Grazia

Trưởng ban biên tập và quản lý dự án

info@emergency-live.com | +39.340.2246247

Phòng tiếp thị

amministrazione@roberts-srl.com

Văn phòng thương mại Ý

Commerciale@roberts-srl.com

Văn phòng thương mại nước ngoài

m.delaurentis@roberts-srl.com | +39.340.1395488