Duyệt danh mục

Dân sự bảo vệ

Bảo vệ dân sự và phòng thủ dân sự là trụ cột trung tâm chống lại thiên tai, thảm họa và khẩn cấp. Tình nguyện viên và các chuyên gia tham gia vào các hệ thống khả năng phục hồi cần thông tin để thực hiện tốt hơn trong các trường hợp khẩn cấp lớn.

Công nghệ tiên tiến trong bảo vệ dân sự: đổi mới để tăng cường ứng phó khẩn cấp

Khám phá các công nghệ mới nổi trong bảo vệ dân sự Sự phát triển của công nghệ trong bảo vệ dân sự Các công nghệ mới nổi đang cách mạng hóa lĩnh vực bảo vệ dân sự, cung cấp các công cụ và phương pháp mới để cải thiện khả năng ứng phó và tình trạng khẩn cấp…

Lập kế hoạch cho chiến lược sơ tán hàng loạt

Một cách tiếp cận quan trọng để quản lý việc quản lý sơ tán hàng loạt không thể đoán trước là một phần thiết yếu của việc chuẩn bị cho các tình huống khẩn cấp. Lập kế hoạch ứng phó hiệu quả với thiên tai, tai nạn lớn hoặc các khủng hoảng khác là…

Hậu quả lũ lụt - điều gì xảy ra sau thảm kịch

Phải làm gì sau lũ lụt: phải làm gì, nên tránh những gì và lời khuyên của Phòng vệ dân sự Nước có thể ảnh hưởng không thương tiếc đến những người xung quanh những nơi cụ thể có rủi ro địa chất thủy văn cao, nhưng không phải vô cớ mà chúng ta phải lo lắng về những gì có thể…

Một tuần dành riêng cho Bảo vệ dân sự

Ngày cuối cùng của 'Tuần lễ bảo vệ dân sự': Một trải nghiệm đáng nhớ của người dân Ancona (Ý) Ancona luôn có mối liên hệ chặt chẽ với công tác bảo vệ dân sự. Sự kết nối này càng được củng cố hơn nhờ 'Dân sự…