Duyệt danh mục

Sưc khỏe va sự an toan

An toàn là trụ cột đầu tiên của một cuộc sống tốt đẹp cho các chuyên gia khẩn cấp, nhân viên cứu hộ và cứu hỏa. Chúng tôi đang hoạt động trong một môi trường phức tạp và khó khăn. Phòng ngừa rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc là nền tảng cho sức khỏe và cuộc sống tốt hơn.

 

Loại động kinh hoặc chứng động kinh không có thời thơ ấu: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị

Chứng động kinh trong y học đề cập đến một hình ảnh bệnh tật đặc biệt đối với thời thơ ấu và đầu tuổi vị thành niên, biểu hiện bằng nhiều và rất ngắn đình chỉ ý thức (và đôi khi là các chức năng vận động) tương tự như ở trẻ nhỏ…