Chi tiêu y tế ở Ý: gánh nặng ngày càng tăng đối với hộ gia đình

Những phát hiện từ Fondazione Gimbe nêu bật sự gia tăng đáng lo ngại về chi phí chăm sóc sức khỏe cho các hộ gia đình Ý vào năm 2022, đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sức khỏe xã hội.

Gánh nặng tài chính ngày càng tăng đối với các đơn vị gia đình

Việc phân tích được tiến hành bởi Fondazione Gimbe nhấn mạnh một xu hướng đáng lo ngại. Trong suốt năm 2022, Các gia đình Ý phải gánh gánh nặng đáng kể về chi phí chăm sóc sức khỏe. Tình trạng này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về sức khỏe xã hội.

Tăng căng thẳng tài chính cho các đơn vị gia đình

Dữ liệu thu thập được cho thấy chi tiêu chăm sóc sức khỏe do các gia đình Ý trực tiếp gánh chịu đã đạt gần 37 tỷ euro trong 2022. Một sự gia tăng đáng kể so với những năm trước. Nói một cách cụ thể, hơn 25.2 triệu gia đình phải phân bổ trung bình 1,362 euro cho chi phí chăm sóc sức khỏe. Mức tăng hơn 64 euro so với năm trước: một gánh nặng đáng kể.

Sự chênh lệch khu vực và rủi ro sức khỏe

Điều nổi lên rõ ràng là sự bất bình đẳng về lãnh thổ rõ rệt. Ở các vùng Mezzogiorno, nơi cung cấp Mức độ chăm sóc thiết yếu thường không đủ, kinh tế khó khăn lại ảnh hưởng nặng nề hơn. Ở những khu vực này, hơn 4.2 triệu gia đình đã phải hạn chế chi phí chăm sóc sức khỏe. Hơn nữa, hơn 1.9 triệu người đã phải từ bỏ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe vì lý do kinh tế. Một tình huống khiến hơn 2.1 triệu gia đình nghèo gặp rủi ro về sức khỏe, làm nổi bật khoảng cách sâu sắc trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc.

Sự cần thiết của các chính sách mục tiêu chống đói nghèo

Chủ tịch Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, nhấn mạnh tính cấp thiết của việc áp dụng các chính sách nhằm chống đói nghèo. Không chỉ để đảm bảo một mức sống xứng đáng mà còn giải quyết sự bất bình đẳng trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc và ngăn ngừa những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe cho những người dễ bị tổn thương nhất. Cartabellotta đặc biệt nhấn mạnh nguy cơ suy thoái hơn nữa ở miền Nam nước Ý. Ở những lĩnh vực này, tác động về sức khỏe, kinh tế và xã hội có thể trở nên tồi tệ hơn khi áp dụng quyền tự chủ khác biệt.

Vào năm 2022, phân tích ở Ý cho thấy sự cần thiết phải đảm bảo chăm sóc công bằng và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người, giảm chi phí cho các gia đình và thu hẹp sự chênh lệch giữa các vùng. Chỉ thông qua các chính sách cụ thể nhằm chống đói nghèo và củng cố hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia thì sức khỏe của mọi công dân Ý mới có thể được bảo vệ một cách hiệu quả, bất kể điều kiện kinh tế hay nơi cư trú.

nguồn

Bạn cũng có thể thích