Browsing Tag

CES 2024

CES 2024: hội tụ đổi mới công nghệ ở Las Vegas

Từ AI đến các giải pháp chăm sóc sức khỏe mới, điều gì sẽ xảy ra Tầm quan trọng của CES đối với đổi mới công nghệ CES (Triển lãm Điện tử Tiêu dùng) 2024, được coi là một trong những sự kiện lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ, sẽ…