Browsing Tag

máy bay trực thăng

Xe cứu thương hàng không và tin tức trực thăng được gắn thẻ ở đây! Medevac, cứu hộ y tế trên không, cứu hộ trên núi cao, an toàn và hoạt động y tế quân sự trên máy bay cánh quay.

Airbus bay cao: kết quả và triển vọng trong tương lai

Một Năm Kỷ lục đối với Công ty Châu Âu Airbus, gã khổng lồ hàng không vũ trụ Châu Âu, đã khép lại năm tài chính 2023 với những con số kỷ lục, thể hiện sức mạnh và khả năng phục hồi của công ty trong bối cảnh toàn cầu vẫn còn phức tạp. Với 735 thương mại…

Con đường trở thành phi công trực thăng cứu hộ

Hướng dẫn chi tiết dành cho các phi công trực thăng EMS đầy tham vọng Những bước đầu tiên và đào tạo Để trở thành phi công trực thăng của Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS), điều cần thiết là phải có bằng phi công trực thăng thương mại, yêu cầu phải có Giấy phép Liên bang…

Sự phát triển của dịch vụ y tế khẩn cấp bằng trực thăng

Những đổi mới và thách thức trong ngành HEMS Dịch vụ Y tế Khẩn cấp Trực thăng (HEMS) đã trải qua những bước phát triển đáng kể trong những năm gần đây, nâng cao hiệu suất và hiệu suất trong các hoạt động cứu hộ. Những tiến bộ này có…