Browsing Tag

người trả lời đầu tiên

người trả lời đầu tiên, tình nguyện viên và những người không tham gia khóa học BLS, những người cần thông tin để điều trị sơ cứu nhanh chóng và chính xác.

Phân tích sự cố: Nghiên cứu trường hợp giải cứu thành công

Làm thế nào các nghiên cứu trường hợp có thể cải thiện hoạt động cứu hộ Một số nghiên cứu trường hợp sự cố được xử lý thành công có thể đóng vai trò là nền tảng tuyệt vời để chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc giải cứu trong tương lai và tổ chức các thông tin cập nhật cũng như hướng dẫn mới cho người cứu hộ. Hãy cùng phân tích…

Đào tạo nâng cao cho chuyên gia cứu hộ

Tầm quan trọng của việc đào tạo liên tục và chất lượng Đối với những người ứng phó đầu tiên, đào tạo nâng cao và liên tục là điều cần thiết để duy trì các kỹ năng cao và cung cấp các phản ứng hiệu quả cho các trường hợp khẩn cấp. Thông qua đào tạo như vậy, họ không chỉ có thể cập nhật…

Nhật ký của Piero - Bài viết y tế nâng cao (AMP)

Khả năng thích ứng của các trạm y tế nâng cao (AMP) trong Kế hoạch y tế khẩn cấp: Dự đoán về hệ thống cứu hộ y tế ngoài bệnh viện hiện đại Đã giải quyết được vấn đề về lực lượng ứng cứu y tế, khoảng 280 người (bác sĩ, y tá, cứu hộ…

Chiến tranh Gaza: Cuộc đột kích ở Jenin làm tê liệt các bệnh viện và nỗ lực cứu hộ

Việc phong tỏa các bệnh viện ở Jenin làm phức tạp thêm việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trong cuộc xung đột Cuộc đột kích ở Jenin và tác động của nó đến các bệnh viện Cuộc đột kích gần đây của lực lượng Israel vào thành phố Jenin, Bờ Tây, là một sự kiện tàn khốc đã…

Khủng hoảng ở Sudan: những thách thức của việc cứu trợ

Phân tích những khó khăn mà người cứu hộ phải đối mặt Cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Sudan Sudan, một quốc gia bị đánh dấu bởi nhiều thập kỷ xung đột và bất ổn chính trị, đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong thời đại chúng ta. Nội bộ…

Bất bình đẳng kinh tế trong chăm sóc sức khỏe ở Hoa Kỳ

Khám phá những thách thức của hệ thống EMS trong bối cảnh chênh lệch thu nhập Khủng hoảng kinh tế và nhân sự ở EMS Tại Hoa Kỳ, các trường hợp cấp cứu y tế được quản lý thông qua hệ thống Dịch vụ Y tế Khẩn cấp (EMS), hệ thống này phải đối mặt…