De dreiging van megabranden op de Canarische Eilanden

Megabosbranden: hoe Spanje tegen deze dreiging te beschermen

Wetenschappers hebben een apocalyptische waarschuwing afgegeven over de toekomst van bosbranden in Spanje, vooral op de Canarische Eilanden, waar de mogelijkheid van megabranden die meerdere eilanden tegelijk zouden kunnen verwoesten op de loer ligt. Deze groeiende dreiging roept de noodzaak op om het territoriale model diepgaand te veranderen en het sociale bewustzijn van het belang van de bescherming van onze ecosystemen te vergroten.

Het alarm van professionals

In een recent manifest waarschuwden meer dan 5,000 professionals uit de Canarische Eilanden, waaronder bosbouwers, landbouwingenieurs, dierenartsen, boeren en veehouders, voor de kritieke situatie waarin de Canarische Eilanden zich bevinden. Dit gebied is een kruitvat geworden, met het dreigende risico van megabranden die dichtbevolkte eilanden zoals Gran Canaria, Tenerife en La Palma kunnen treffen.

De evolutie van deze dreiging is duidelijk: in augustus 2019 bedreigde een brand van 9,500 hectare rechtstreeks de levens en huizen van meer dan 9,000 mensen op Gran Canaria. Momenteel heeft een brand op Tenerife bijna 15,000 hectare verbrand en meer dan 12,000 mensen in gevaar gebracht. Deskundigen waarschuwen echter dat het ergste nog moet komen als er niet snel en effectief actie wordt ondernomen.

De poster wijst erop dat de weersomstandigheden nog ongunstiger hadden kunnen zijn, met sterkere wind en snellere verspreiding. Bovendien is de mogelijkheid om meerdere gelijktijdige branden te moeten bestrijden, niet alleen op Tenerife maar ook op andere eilanden of op staatsniveau, een plausibel scenario dat de beschikbare middelen zou kunnen overweldigen.

Bosbranden: een mondiaal probleem

Dit probleem is niet uniek voor de Canarische Eilanden; ervaringen in andere landen, zoals de Verenigde Staten, Canada en Griekenland laten zien dat het territoriale patroon en de gunstige klimatologische omstandigheden een explosieve cocktail creëren voor grootschalige bosbranden.

Om deze dreiging effectief aan te pakken, stellen experts een verandering in het ruimtelijke model voor. In plaats van zich te concentreren op het toevoegen van meer middelen, zoals helikopters en vliegtuigen, pleiten zij voor het creëren van mozaïeklandschappen, waarin verschillende landgebruiken met elkaar verweven zijn. Deze landschappen beperken de accumulatie van plantaardige brandstof en bevorderen extensieve landbouw en veeteelt als onderdeel van de oplossing.

Het is niet voldoende om minder brandbare structuren in het landschap te introduceren; het is van cruciaal belang om regeneratieve productiemodellen te bevorderen die de biodiversiteit bevorderen en natuurlijke ecosystemen helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.

Afgelopen juni werd de 'Verklaring over het beheer van grote bosbranden in Spanje' gepresenteerd, ondertekend door 400 mensen en instellingen. Deze verklaring benadrukt de noodzaak om zich te concentreren op de preventie en het beheer van brandrisico's in plaats van op het blussen ervan.

Er wordt voorgesteld om jaarlijks ten minste 1 procent van het nationale bosgebied te beheren om het gebied voor te bereiden op de dreiging van grote bosbranden. Dit zou aanzienlijke investeringen vergen, maar is essentieel om veerkrachtige en veerkrachtige landschappen te creëren.

Kortom, de dreiging van megabranden in Spanje, vooral op de Canarische Eilanden, is een steeds urgenter wordende realiteit. Wetenschappers hebben gewaarschuwd dat het ergste nog moet komen en dat diepgaande veranderingen in het territoriale model en effectieve preventieve maatregelen nodig zijn om onze ecosystemen en gemeenschappen tegen deze groeiende dreiging te beschermen. Het is aan de samenleving als geheel om deze uitdaging aan te gaan en de toekomst van ons land te beschermen.

bron

El Periodico

Andere klanten bestelden ook: