בריאות ובטיחות

אמבולנס

הגנה אזרחית

Marketplace

מכבי אש

מכפלות

HEMS ו- MEDEVAC: השפעות אנטומיות של טיסה

לגורמי הלחץ הפסיכולוגיים והפיזיולוגיים של הטיסה יש השפעות רבות הן על המטופלים והן על המטפלים. חלק זה יסקור את גורמי הלחץ הנפשיים והפיזיים העיקריים הנפוצים לטיסה ויספק אסטרטגיות חיוניות לעבודה...

ציוד מחנאות

סיפורים