EENA: žingsnis į priekį gelbėjant gyvybes

EENA rekomenduoja patobulinti skambinančiojo vietos informaciją mobiliojo ryšio ekstremalioms situacijoms

Esant reikšmingam vystymuisi, Europos pagalbos numerių asociacija (EENA) pateikė svarbių rekomendacijų rinkinį, kuriuo siekiama pagerinti pagalbos skambintojo vietos informacijos tikslumą ir patikimumą mobiliojo ryšio skubios pagalbos ryšiams. Ši iniciatyva yra atsakas į 16 m. gruodžio 2022 d. Europos Komisijos priimtą deleguotąjį reglamentą, papildantį Europos elektroninių ryšių kodeksą (Direktyva 2018/1972).

Susirūpinimas dėl Europos informacijos koordinavimo

Europos Komisijos pateiktose naujose taisyklėse pateikiamos gairės, kaip ES valstybių narių „kompetentingos reguliavimo institucijos“ turi nustatyti kriterijų, pagal kuriuos nustatomos avarinių ryšių vietos. Valstybėms narėms buvo suteiktas terminas iki 5 m. kovo 2024 d. priimti pradinius skambinančiojo vietos nustatymo kriterijus, o įsigaliojus teisės aktams, kurie žymi vienerių metų atgalinio skaičiavimo pradžią.

Tačiau EENA ir kitos suinteresuotosios šalys išreiškė susirūpinimą dėl skambinančiojo vietos informacijos koordinavimo ES mastu nelaimės atveju. Todėl EENA ėmėsi iniciatyvos parengti išsamų rekomendacijų rinkinį šiai problemai spręsti.

Kombinuotas vietos nustatymo technologijų naudojimas

EENA rekomendacijose reikalaujama, kad ES valstybės narės nustatytų kriterijus, pagal kuriuos 50 procentų visų avarinių pranešimų, gaunamų iš mobiliųjų įrenginių, horizontalus 80 metrų tikslumo įvertinimas. Kad būtų pasiektas toks tikslumo lygis, EENA siūlo kartu naudoti tinkle pagrįstas ir iš telefono gaunamas skambinančiojo vietos nustatymo technologijas pagal Direktyvos (ES) 2018/1972, papildytos Komisijos deleguotu reglamentu (ES) 2023/444, nuostatas. .

Šios rekomendacijos nebuvo pateiktos atskirai; EENA bendradarbiavo su pagrindinėmis suinteresuotosiomis šalimis, kurios suteikė vertingų įžvalgų apie išmaniųjų telefonų galimybes tiksliai nustatyti skambinančiojo vietą ir tinklo bei paslaugų infrastruktūrą, reikalingą efektyviam vietos perdavimui.

Be to, EENA pateiktame dokumente yra išsamiai analizuojami jau taikomi tikslumo ir patikimumo kriterijai visame pasaulyje, taip pat Europos PSAP (Public Safety Answering Points) surinkta statistika apie vietos informacijos, gautos mobiliojo ryšio avarinis ryšys 2022 m.

EENA rekomendacijos yra svarbus žingsnis gerinant reagavimo į ekstremalias situacijas pajėgumus, užtikrinant, kad žmonės į ją patektų nelaimė galima greitai ir tiksliai nustatyti. Valstybėms narėms priėmus šiuos kriterijus, tikimasi, kad ES sukurs tvirtą pagalbos skambinančiojo vietos informacijos sistemą, išgelbės gyvybes ir pagerins bendrą kritinių situacijų valdymą visame regione.

Šaltinis

EENA

tau taip pat gali patikti