Browsing Kategori

Helse og sikkerhet

Sikkerhet er den første pilaren i et godt liv for fagpersoner, redningsmenn og brannmenn. Vi opererer i et sammensatt og hardt miljø. Risikoforebygging og forbedring av arbeidsforholdene er grunnleggende for bedre helse og liv.