Kardiyomiyopatiler: ne oldukları ve tedavileri nelerdir

Kardiyomiyopatiler, kalbimiz çalışmayı hiç bırakmayan yorulmak bilmeyen bir kastır: Atışları sayesinde kan tüm vücuda pompalanır, ihtiyacımız olan oksijen ve besinleri beyne ve diğer tüm organlara taşır.

Sağlıklı bir kalbe sahip olmak, iyi bir yaşam kalitesi için çok önemlidir, bu nedenle, yaşam tarzımıza dikkat ederek ve tıbbi müdahale ihtiyacını gösterebilecek alarm zillerini almayı öğrenerek ona iyi bakmamız gerekir.

Kalbi etkileyebilecek hastalıklar arasında kalp kasını (miyokard) etkileyen kardiyomiyopatiler bulunur.

Kardiyomiyopatiler çeşitli tiplerde olabilir, en ilgilileri dilate, hipertrofik, aritmojenik veya kısıtlayıcıdır ve zamanında tedavi edilmezse nefes darlığına, dekompansasyona ve potansiyel olarak ölümcül aritmilere yol açabilen ciddi bir rahatsızlıktır.

Çocuklar ve ergenler de dahil olmak üzere, en sık 20 ila 40 yaşları arasındaki her cinsiyet ve yaştaki hastayı etkileyebilirler.

Dilate kardiyomiyopati: belirtiler nelerdir?

En yaygın kardiyomiyopati, adından da anlaşılacağı gibi genişleyen ve sistolik/düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği dediğimiz kan pompalama fonksiyonunun bozulmasına neden olan sol ventrikülü etkileyen dilate kardiyomiyopatidir.

Sebep olduğu ana komplikasyon, ölüme yol açabilecek çok ciddi bir durum olan kalp yetmezliğidir.

Dilate kardiyomiyopatinin çeşitli nedenleri arasında önceki miyokard enfeksiyonları, kemoterapi ilaçlarının kullanımı ve alkol kötüye kullanımı yer alır.

Vakaların yaklaşık yüzde 40'ında neden, normal kalp fonksiyonunda yer alan genleri içeren bir DNA mutasyonudur; bu formlar ailesel olabilir, yani aynı ailedeki birkaç bireyde bulunabilir.

Ancak diğer durumlarda nedenler henüz netleşmeyebilir ve idiyopatik olarak tanımlanır.

Ancak semptomatolojisi kalp yetmezliğine benzer ve halsizlik, genel yorgunluk, nefes darlığı, kuru öksürük, karın ve bacaklarda şişme, baş dönmesi ve bayılma hissini içerir.

Aritmilerin ortaya çıkması çarpıntı ve bayılmaya neden olabilir.

KARDİYOKORUMA VE KARDİOPULMONER RESÜSİTASYON? DAHA FAZLA AYRINTI İÇİN ŞİMDİ ACİL DURUM FUARINDA EMD112 STANDINI ZİYARET EDİN

Hipertrofik kardiyomiyopatiler: nedenleri nelerdir?

Hipertrofik kardiyomiyopatide her zaman kalp fonksiyonunda bir bozulma görürüz, ancak bu, sol ventrikülün esnekliğini ve kalbin alıp pompalayabileceği kan miktarını tehlikeye atan miyokardın kalınlaşmasından kaynaklanır.

Bazen kalbin kalınlaşması kan akışında gerçek bir tıkanıklığa neden olur (obstrüktif form), bu da kalbin işlevini daha da tehlikeye atar.

Genişlemiş formdan daha nadir görülen bir durumdur ve esas olarak genetik nedenlere bağlıdır, dolayısıyla doğumdan yatkın bireylerde ortaya çıkar.

Hipertrofik kardiyomiyopati, özellikle erken evrelerde sıklıkla asemptomatiktir.

En yaygın klinik belirtiler, en sık fiziksel egzersiz sırasında ortaya çıkan kalp yetmezliği (göğüs ağrısı, nefes darlığı, ödem) veya aritmilerin (çarpıntı, bayılma, ani ölüm) varlığı ile ilgili olanlardır.

Aritmojenik kardiyomiyopatiler: nadir bir durum

Aritmojenik kardiyomiyopati, esas olarak kalbin sağ tarafını tutar ve kardiyak aritmi riskini artırır.

Hastalık, vakaların %40'ında genetik olarak belirlenir ve hastalar genellikle yıllarca asemptomatik veya pausisemptomatiktir.

İlk belirtiler genellikle 30 ile 50 yaşları arasında ortaya çıkar ve özellikle gençlerde ve sporcularda ani ölüme de neden olabilen aritmilere bağlıdır.

Hastalığın ileri evrelerinde kalp fonksiyon bozukluğunun ilerlemesi kalp yetmezliğine yol açabilir.

Kısıtlayıcı kardiyomiyopati: genellikle sistemik hastalıklarla bağlantılı bir durum

Kısıtlayıcı kardiyomiyopati, ventriküler duvarların sertleşmesini ve elastikiyetini kaybetmesini içerir: burada da kalp yeterli miktarda kan alamaz veya pompalayamaz.

Ayrıca hastalığın daha ileri evrelerinde sistolik fonksiyon yani kalbin kasılma yeteneği de bozulur.

Bazı durumlarda, bunlar sadece kalbi içeren idiyopatik formlardır.

Daha sık olarak, organ fonksiyonuna müdahale eden nadir hastalıklar olan amiloidoz ve Fabry hastalığı gibi çoklu sistem hastalıkları ile bağlantılıdır.

Kısıtlayıcı kardiyomiyopati semptomlarının başlangıcı kademeli veya ani olabilir.

Bunlar diğer kardiyomiyopatilerinkine benzer ve nefes almada zorluk, özellikle fiziksel efor sırasında nefes darlığı hissi, kalp çarpıntısı ve bacaklarda ve karında şişmeyi içerir.

Gastro-intestinal ve nörolojik bozukluklar gibi çoklu sistem tutulumu ile ilgili diğer semptomlar mevcut olabilir.

EKG CİHAZI? ACİL DURUM FUARI'NDA ZOLL STANDINI ZİYARET EDİN

Kardiyomiyopatiler: Tanı için hangi testler yapılmalı?

Kardiyomiyopati genellikle teşhis edilir. acil servis veya belirli bir semptomatolojiden şikayet eden hasta, belki de pratisyen hekiminin tavsiyesi üzerine kardiyolojik muayene talep ettiğinde (ancak, asemptomatik olabilen ancak kardiyolojik problemlere aşina olan hastalarda da tetkikler sıktır).

Kardiyomiyopatiyi teşhis etmeye yönelik testler genellikle non-invazivdir ve kan testleri, elektrokardiyogram ve ekokardiyogramı içerir.

Uzman uygun görürse patoloji hakkında daha detaylı bilgi almak için gerekli olan kardiyak manyetik rezonans görüntüleme ve kardiyopulmoner testler gibi ikinci düzey tetkikler gerekebilir.

Genetik bir hastalıktan şüpheleniliyorsa, genetik test belirtilebilir.

Kardiyomiyopatiler nasıl tedavi edilir?

Kardiyomiyopatilerin tedavisi söz konusu olduğunda, yol patolojinin özelliklerine bağlı olarak farmakolojik olabilir ve/veya cihazların implantasyonunu içerebilir.

Genel olarak dilate kardiyomiyopati için renin-anjiyotensin eksenini inhibe eden ilaçlar, beta blokerler, anjiyotensin reseptör antagonistleri ve yeni SGLT2 inhibitörleri reçete edilir.

Hipertrofik ve aritmojenik kardiyomiyopati için kullanılan ilaçlar her zaman beta blokerlerdir, aynı zamanda antiaritmikler ve kalsiyum kanal blokerleridir.

Kısıtlayıcı kardiyomiyopati alanında ise, spesifik tedaviyi belirlemek için çoklu sistem hastalıklarının ikincil formlarının varlığını aramak esastır.

Bazı durumlarda, patoloji daha şiddetli olduğunda veya aritmi riski daha yüksek olduğunda, kalp pili veya Defibrilatör implantasyon kullanılır.

Hastalık ilerlediğinde ve ilerlemeye devam ettiğinde, bir ventriküler destek cihazı implantasyonu ve aşırı durumlarda kalp nakli ile cerrahi işlem yapılmalıdır.

Genetik testin önemi

Daha önce de söylediğimiz gibi, bazı kardiyomiyopati biçimlerinin temelinde, aileler içinde potansiyel olarak bulaşabilen kalıtsal genetik değişiklikler vardır.

Bu bağlamda, genetik testler, klinik şüpheyi doğrulamada ve aile birimi içinde yüksek risk altındaki bireyleri belirlemede temel bir yardımcıdır.

Bu, hızlı bir teşhis ve olası erken tedaviler yapmak için periyodik kontrolleri içeren spesifik önleme yollarının planlanmasını ve tanımlanan varyantın çocuklarına bulaşma riskinin öğrenilmesini mümkün kılar.

Kardiyomiyopatilerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, onları ikinci seviye incelemelerin yapılabileceği (kalp rezonans görüntüleme, kardiyopulmoner test, genetik test) ve çeşitli uzmanların (dekompansasyon kardiyoloğu, elektrofizyolog, genetikçi, vb.) Dahiliye), hastaların doğru bir şekilde değerlendirilmesini ve tedavi edilmesini sağlar.

Ayrıca Oku:

Acil Durum Daha Fazla Canlı…Canlı: IOS ve Android için Gazetenizin Yeni Ücretsiz Uygulamasını İndirin

Kalp Hastalığı: Kardiyomiyopati Nedir?

Kalp İltihapları: Miyokardit, Enfektif Endokardit ve Perikardit

Kalp Mırıltıları: Nedir ve Ne Zaman Endişelenmeli

Kırık Kalp Sendromu Yükselişte: Takotsubo Kardiyomiyopatisini Biliyoruz

Kardiyoverter Nedir? İmplante Edilebilir Defibrilatöre Genel Bakış

Doz aşımında ilk yardım: Ambulans çağırma, kurtarıcıları beklerken ne yapılmalı?

Squicciarini Rescue Acil Durum Sergisini Seçti: Amerikan Kalp Derneği BLSD ve PBLSD Eğitim Kursları

Ölüler için 'D', Kardiyoversiyon için 'C'! – Pediatrik Hastalarda Defibrilasyon ve Fibrilasyon

Kalp İltihapları: Perikardit Nedenleri Nelerdir?

Ani Taşikardi Bölümleriniz Var mı? Wolff-Parkinson-White Sendromundan (WPW) muzdarip olabilirsiniz

Kan Pıhtısına Müdahale Edecek Trombozu Bilmek

Hasta İşlemleri: Harici Elektriksel Kardiyoversiyon Nedir?

EMS'nin İşgücünü Artırmak, AED Kullanımında Halkı Eğitmek

Spontan, Elektriksel ve Farmakolojik Kardiyoversiyon Arasındaki Fark

Takotsubo Kardiyomiyopati (Kırık Kalp Sendromu) Nedir?

Kaynak:

Humanitas

Bunları da beğenebilirsin