Kardiomiopatie: czym są i jakie są sposoby leczenia

Kardiomiopatie, nasze serce to niestrudzony mięsień, który nigdy nie przestaje działać: dzięki jego uderzeniom krew jest pompowana w całym ciele, przenosząc potrzebny nam tlen i składniki odżywcze do mózgu i wszystkich innych narządów

Posiadanie zdrowego serca jest niezbędne dla dobrej jakości życia, dlatego musimy o nie dbać, zwracać uwagę na nasz styl życia i uczyć się wyczuwania dzwonków alarmowych, które mogą wskazywać na potrzebę pomocy medycznej.

Choroby, które mogą wpływać na serce, obejmują kardiomiopatie, które wpływają na mięsień sercowy (mięsień sercowy)

Kardiomiopatie mogą być różnego rodzaju, z których najistotniejsze to rozstrzenie, przerost, arytmogenność lub restrykcje, i są poważnym zaburzeniem, które, jeśli nie jest leczone na czas, może prowadzić do duszności, dekompensacji i potencjalnie śmiertelnych arytmii.

Mogą dotyczyć pacjentów każdej płci i wieku, w tym dzieci i młodzieży, najczęściej w wieku od 20 do 40 lat.

Kardiomiopatia rozstrzeniowa: jakie są objawy?

Najczęstszą kardiomiopatią jest kardiomiopatia rozstrzeniowa, która dotyczy lewej komory serca, która, jak sama nazwa wskazuje, rozszerza się, powodując upośledzenie funkcji pompowania krwi, co nazywamy niewydolnością serca skurczową/niską frakcją wyrzutową.

Głównym powikłaniem, jakie powoduje, jest niewydolność serca, bardzo poważna choroba, która może prowadzić do śmierci.

Wśród różnych przyczyn kardiomiopatii rozstrzeniowej znajdują się przebyte infekcje mięśnia sercowego, stosowanie leków chemioterapeutycznych i nadużywanie alkoholu.

W około 40% przypadków przyczyną jest mutacja DNA obejmująca geny zaangażowane w normalne funkcjonowanie serca; formy te mogą być rodzinne, tj. występować u kilku osób w tej samej rodzinie.

Jednak w innych przypadkach przyczyny mogą nie być jeszcze jasne i określa się je jako idiopatyczne.

Jej symptomatologia jest jednak podobna do niewydolności serca i obejmuje osłabienie, ogólne zmęczenie, duszność, suchy kaszel, obrzęk brzucha i nóg, uczucie zawrotów głowy i omdlenia.

Występowanie arytmii może powodować kołatanie serca i omdlenia.

KARDIOOCHRONA I RESUCYTACJA SERCOWO-PŁUCNA? ODWIEDŹ STOISKO EMD112 NA EMERGENCY EXPO, ABY UZYSKAĆ ​​WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW

Kardiomiopatie przerostowe: jakie są przyczyny?

W kardiomiopatii przerostowej zawsze obserwujemy upośledzenie funkcji serca, ale jest to spowodowane pogrubieniem mięśnia sercowego, co zmniejsza elastyczność lewej komory i ilość krwi, którą serce może pobrać i przepompować.

Czasami zgrubienie serca powoduje prawdziwą przeszkodę w przepływie krwi (postać zablokowania), dodatkowo upośledzając funkcję serca.

Jest to stan rzadszy niż postać poszerzona i wynika głównie z przyczyn genetycznych, a więc pojawia się u osób predysponowanych od urodzenia.

Kardiomiopatia przerostowa często przebiega bezobjawowo, zwłaszcza we wczesnych stadiach.

Najczęstszymi objawami klinicznymi są te związane z niewydolnością serca (ból w klatce piersiowej, duszność, obrzęk) lub występowaniem zaburzeń rytmu serca (kołatanie serca, omdlenia, nagła śmierć), które najczęściej występują podczas wysiłku fizycznego.

Kardiomiopatie arytmogenne: rzadkie schorzenie

Kardiomiopatia arytmogenna dotyczy głównie prawej strony serca i zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Choroba jest uwarunkowana genetycznie w 40% przypadków, a pacjenci często są bezobjawowi lub bezobjawowi przez lata.

Pierwsze objawy pojawiają się zwykle między 30 a 50 rokiem życia i są spowodowane arytmiami, które również mogą powodować nagłą śmierć, zwłaszcza u młodych ludzi i sportowców.

W zaawansowanych stadiach choroby postęp dysfunkcji serca może prowadzić do niewydolności serca.

Kardiomiopatia restrykcyjna: stan często powiązany z chorobami ogólnoustrojowymi

Kardiomiopatia restrykcyjna polega na usztywnieniu i utracie elastyczności ścian komór: również tutaj serce nie jest w stanie przyjąć lub przepompować odpowiedniej ilości krwi.

Ponadto w bardziej zaawansowanych stadiach choroby upośledzona jest również funkcja skurczowa, czyli zdolność do skurczu serca.

W niektórych przypadkach są to formy idiopatyczne, obejmujące tylko serce.

Częściej wiąże się z chorobami wieloukładowymi, takimi jak amyloidoza i choroba Fabry'ego, rzadkimi chorobami, które zakłócają pracę narządów.

Początek objawów kardiomiopatii restrykcyjnej może być stopniowy lub nagły.

Są one podobne do innych kardiomiopatii i obejmują trudności w oddychaniu, uczucie duszności, szczególnie podczas wysiłku fizycznego, kołatanie serca oraz obrzęk nóg i brzucha.

Mogą występować inne objawy związane z zajęciem wielu układów, takie jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe i neurologiczne.

SPRZĘT EKG? ODWIEDŹ STOISKO ZOLL NA EMERGENCY EXPO

Kardiomiopatie: jakie testy wykonać w celu diagnozy?

Kardiomiopatia jest zwykle diagnozowana w: izba pogotowia lub gdy pacjent, skarżąc się na konkretną symptomatologię, prosi o badanie kardiologiczne, być może za radą swojego lekarza rodzinnego (ale badania są również częste u pacjentów, którzy mogą być bezobjawowi, ale są zaznajomieni z problemami kardiologicznymi).

Testy do diagnozowania kardiomiopatii są na ogół nieinwazyjne i obejmują badania krwi, elektrokardiogram i echokardiogram.

Jeśli specjalista uzna to za stosowne, konieczne mogą być badania drugiego stopnia, takie jak obrazowanie serca metodą rezonansu magnetycznego i badania krążeniowo-oddechowe, które są niezbędne do uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat patologii.

W przypadku podejrzenia choroby genetycznej wskazane mogą być badania genetyczne.

Jak leczy się kardiomiopatie?

Jeśli chodzi o leczenie kardiomiopatii, droga ta może, w zależności od charakterystyki patologii, być farmakologiczna i/lub obejmować wszczepianie urządzeń.

Na ogół w kardiomiopatii rozstrzeniowej przepisywane są leki hamujące oś renina-angiotensyna, beta-blokery, antagoniści receptora angiotensyny i nowe inhibitory SGLT2.

W przypadku kardiomiopatii przerostowej i arytmogennej stosowanymi lekami są zawsze beta-blokery, ale także leki przeciwarytmiczne i blokery kanału wapniowego.

Z kolei w zakresie kardiomiopatii restrykcyjnej istotne jest poszukiwanie obecności wtórnych postaci chorób wieloukładowych w celu ustalenia konkretnej terapii.

W niektórych przypadkach, gdy patologia jest cięższa lub występuje większe ryzyko arytmii, rozrusznik lub Defibrylator stosuje się implantację.

Gdy choroba jest zaawansowana i postępuje, konieczne jest podjęcie działań chirurgicznych polegających na wszczepieniu urządzenia wspomagającego pracę komór i, w skrajnych przypadkach, przeszczepieniu serca.

Znaczenie testów genetycznych

Jak powiedzieliśmy, u podstaw niektórych form kardiomiopatii leżą dziedziczne zmiany genetyczne, potencjalnie przenoszone w rodzinach.

W tym kontekście badania genetyczne są fundamentalną pomocą w potwierdzeniu podejrzenia klinicznego i identyfikacji osób o podwyższonym ryzyku w rodzinie.

Pozwala to na zaplanowanie konkretnych ścieżek profilaktycznych, obejmujących okresowe kontrole w celu postawienia szybkiej diagnozy i ewentualnych wczesnych terapii oraz poznania możliwego ryzyka przeniesienia zidentyfikowanego wariantu na własne dzieci.

Ze względu na złożoność kardiomiopatii konieczne jest skierowanie ich do specjalistycznego ośrodka, w którym można wykonać badania II stopnia (rezonans kardiologiczny, badanie krążeniowo-oddechowe, badanie genetyczne) oraz obecność różnych specjalistów (kardiolog dekompensacyjny, elektrofizjolog, genetyk, internista) umożliwia prawidłową ocenę i leczenie pacjentów.

Czytaj także:

Emergency Live jeszcze bardziej…Live: Pobierz nową darmową aplikację swojej gazety na iOS i Androida

Choroba serca: co to jest kardiomiopatia?

Stany zapalne serca: zapalenie mięśnia sercowego, infekcyjne zapalenie wsierdzia i zapalenie osierdzia

Szmery w sercu: co to jest i kiedy się martwić

Syndrom złamanego serca rośnie: znamy kardiomiopatię takotsubo

Co to jest kardiowerter? Omówienie wszczepialnego defibrylatora

Pierwsza pomoc w przypadku przedawkowania: wezwanie pogotowia, co robić podczas oczekiwania na ratowników?

Squicciarini Rescue wybiera Emergency Expo: kursy szkoleniowe American Heart Association BLSD i PBLSD

„D” jak umarli, „C” jak kardiowersja! – Defibrylacja i migotanie u pacjentów pediatrycznych

Zapalenia serca: jakie są przyczyny zapalenia osierdzia?

Czy masz epizody nagłej tachykardii? Możesz cierpieć na zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (WPW)

Wiedząc, że zakrzepica może interweniować w skrzep krwi

Procedury dla pacjentów: Co to jest zewnętrzna kardiowersja elektryczna?

Zwiększenie siły roboczej EMS, szkolenie laików w korzystaniu z AED

Różnica między kardiowersją spontaniczną, elektryczną i farmakologiczną

Co to jest kardiomiopatia Takotsubo (zespół złamanego serca)?

Źródło:

Humanitas

Może Ci się spodobać